KULLANIM ŞARTLARI VE ÇEREZLER
Hadi Bilgi Yarışması mobil uygulaması (“Uygulama”), Noor Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından sunulmaktadır.
İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”) kapsamında Uygulama’dan faydalanacak olan kullanıcı (“Kullanıcı”), işbu Koşullar’ın Uygulama’nın, kullanımı, indirilmesi, Uygulama’ya kayıt olunması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar’da yer alan düzenlemelere ve www.hadilive.com/kurallar üzerinden erişilebilen Kurallar dokümanı başta olmak üzere Uygulama üzerinden yayınlanan, herhangi bir bildirim yapılması gerekmeksizin zaman zaman güncellenen veya referans yapılan kurallara uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir ve işbu Koşullar’ı kabul etmektedir.
İşbu Koşullar kapsamında Şirket ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. Koşullar’ın Konusu
Uygulama, Çeşitli kategorilerde içeriklerin ve/veya Kullanıcılar’a soruların sorulduğu ve Koşullar’a uygun olarak ödüllerin verildiği , yarışmaların yayınlandığı, oyun, eğlence, reklam ve içerik platformudur.
İşbu Koşullar’ın konusu, Kullanıcılar’ın Uygulama’dan faydalanmasına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir. İşbu Koşullar her türlü içerik, bilgi ve diğer materyali sağlayan taraflara da uygulanmaktadır.

2. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri
2.1. Kullanıcı, işbu Koşullar’ın kabulü tarihinde Koşullar’ı anlamaya ve kabul etmeye yeterli yetkinliğe sahip olduğunu, Koşullar’ın sonuçlarını tümüyle anladığını kabul eder. Kullanıcı, bu Koşullar’ın kendisi açısından geçerli olan tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olması halinde Uygulamaya katılım sağlamak hususunda tek sorumludur. Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımının yasak olduğu katılımı geçersiz kabul edilecektir. Hizmetlere erişim hakkı, bu Koşullar’ın geçersiz veya Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımının yasak olduğu yerlerde ilgili yasa, kural veya yönetmeliklerle çelişen ölçüde hizmet sunumu iptal edilir.
2.2 Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’dan yararlanılabilmesi için Kullanıcı’nın bir hesap açmasını, telefon numarası, sosyal medya hesabı veya Şirket tarafından uygun görülen herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden kayıt olmasını gerekli kılabilir. Kullanıcı, Uygulama’ya telefon numarası, sosyal medya hesabı veya herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden giriş yapması halinde işbu Koşullar’a konu Uygulama çerçevesinde Facebook, Twitter veya ilgili kimlik doğrulama mekanizmasında yer alan hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri verdiğini kabul eder.
2.3 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlaması, hesabını güncel tutması gerektiğini bildiğini ve Şirket’in dilerse Kullanıcı’dan ek bilgi ve belge talep edebileceğini kabul ve beyan eder.
2.4 Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.
2.5 Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile hesap profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.
2.6 Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı başvurularını reddetme hakkı saklıdır. Şirket, işbu Koşullar ve Uygulama’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, giriş yapılan Facebook veya diğer bir kimlik doğrulama mekanizması hesabının Kullanıcı’ya ait olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması dahil olmak üzere haklı sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve Kullanıcı’nın Uygulama’da yer alan verilerinin kaybolmasına yol açabilecek şekilde dahi dilediği zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin tümüyle veya kısmen, geçici veya sürekli olarak Kullanıcı’nın hesabına son verebilir veya Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilir.
2.7 Kullanıcı, Uygulama’ya kendisi tarafından yüklenen ya da farklı şekillerde erişilebilir kıldığı, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, fotoğraf, metin, video, bilgi, yazışma, yorum, yazılım, multimedya eseri ve sair özellikler (“İçerik”) ile kullanıcı adı ve sair paylaşımların doğru ve hukuka uygun olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit, pornografi veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, İçerikler’in üçüncü kişilerin fikri mülkiyet ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, Şirket’in yazılı onayı olmaksızın reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
2.8 Kullanıcı işbu Koşullar ile, Uygulama’da paylaştığı her türlü İçerik’e ilişkin olarak, Şirket’e, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, bu İçerikler’i kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi amaçlarıyla dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. Şirket, söz konusu İçerikler’i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanma hakkını haizdir.
2.9 Şirket, İçerikler’in Uygulama’da yayınlanmasını herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedebilecektir. Herhangi bir İçerik’in Uygulama’da yayınlanması için Şirket tarafından onay verilmesi ya da Şirket’in İçerikler’e müdahale etmesi Şirket’in İçerikler’e ilişkin sorumsuzluğunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen ve işbu Koşullar ile Uygulama’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve İçerikler Şirket tarafından neden gösterilmeksizin Uygulama’dan kaldırılabilecek, bu tür İçerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Uygulama’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. Şirket, işbu Koşullar’ın sona ermesi veya feshedilmesinden sonra dahi ilgili İçerik’i yayınlamak veya yayından kaldırmak hususunda münhasır hak sahibi olacaktır.
2.10 Kullanıcı konum ve lokasyon bilgilerinin Şirket tarafından Uygulama içerisinde kullanılabileceğini bildiğini, bu bilgilerin Şirket ile paylaşılmasını kabul ettiğini, bu bilgileri paylaşmayı cihazının ilgili özelliklerini kapatmak suretiyle sonlandırabileceğini bildiğini kabul eder.
2.11 Kullanıcı, Uygulama’nın kaynak gösterdiği sayfalar da dahil olmak üzere Uygulama’da reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini buna ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.12 Kullanıcı, Uygulama içerisinde Uygulama içi içerik, mal ve hizmet satın alınabileceğini, bu satın almaların ilgili üçüncü kişi uygulama mağazası işleticisinin hizmetleri aracılığı ile yapılabileceğini ve bu sebeple satın almanın gerçekleştiği uygulama mağazasında yer alan ilgili koşullarına uymakla yükümlü olduğunu ve bu işlemlere Şirket’in taraf olmadığını ve işlemlerden Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.
2.13 Kullanıcı, Uygulama’yı cihazından kaldırarak veya Uygulama’da yer alan talimatları uygulayarak hesabını Uygulama üzerinden dilediği zaman herhangi bir sebep belirtmeksizin sonlandırabilir.
2.14 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar’ı ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı yeniden organize etme, Uygulama’nın konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma, Kullanıcı’nın Uygulama’dan yararlanmasını sınırlandırma hakkı saklıdır. Şirket tarafından işbu Koşullar ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Şirket Koşullar ve sair kurallara ilişkin değişiklikleri Uygulama üzerinden yapılacak bir bildirimle duyurabilecek olup her halükarda söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
2.15 Uygulama’nın kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı Şirket’i, iştiraklerini, yöneticilerini, pay sahiplerini ve sair çalışanlarını mahkeme ve avukatlık masrafları dahil tüm talep ve zararlardan ari tutmakla, ilgili talep ve zararlara ilişkin olarak Şirket’in savunulması için Şirket’le işbirliği yapmakla yükümlüdür. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
2.16 Kullanıcı, şahsına ait olan kişisel verileri, Şirket ile ödül vermeyi taahhüt edecek olan üçüncü kişiler arasında yapılan sözleşmeler doğrultusunda kazananlara ödül dağıtımı amacıyla paylaşma hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.17 Her yıl, bir önceki yılın tüm kazananları şirkete güncel adres ve sosyal güvenlik (veya diğer vergi kimlik numarası) bilgilerini sağlaması gerekebilir. Bu bilgiler, şirketin vergi düzenlemelerine uymasına izin vermek için kullanılacaktır ve vergi makamlarıyla paylaşılabilir. Ödül kazanılması halinde kazanan, tahakkuk edebilecek her türlü vergiyi ödemekle yükümlüdür.
2.18 Şirket, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Kullanıcı’nın rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) Aydınlatma Metni’ne uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir. Şirket, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek amacıyla Kullanıcı’nın Gizli Bilgiler’inde veya mobil uygulama kayıtlarında inceleme yapabilir.
3. Fikri Mülkiyet Hakları
3.1. Uygulama içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere Şirket’e ait sistem ve Uygulama’nın tüm mali, manevi ve ticari hakları Şirket’e aittir. Şirket, Kullanıcı’ya Uygulama üzerinde Koşullar’ın süresi ile sınırlı, münhasır olmayan, alt lisanslanamaz ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcı’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Şirket’e karşı, Şirket’in başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

3.2 Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca işbu Koşullar’da belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü kişilerin (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Uygulama’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü haber, içerik, bilgi, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama’da yayımlanmış bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması (v) Üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla haksız kazanç sağlanması veya sağlanmasına yardımcı olunması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Şirket veya Uygulama ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.
3.3 Uygulama’da yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde işbu Koşullar kapsamında izin verilen kullanımlar haricinde yayımlanamaz ve/veya bunlara Şirket’in onayı olmadan bunlardan veya bunlara link verilemez.
3.4. Kullanıcı, üçüncü parti yazılımlar ile Uygulama’dan haksız kazanç sağlamaya çalışması halinde işbu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmiş sayılacak ve yarışmadan çıkarılabilecek olduğunu; bu durumun aynı zamanda Şirket’in fikri mülkiyet haklarına aykırılık teşkil edeceğini; ortaya çıkan her türlü zararın kendisine rücu edilebileceğini; hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Sorumlulukların Sınırı
4.1 Uygulama ve Uygulama kapsamındaki özellikler, sair içerikler ve sorular/cevaplar “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu Koşullar kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
4.2 Kullanıcı, İçerikler ile Uygulama’da paylaştığı sair her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, Şirket’in Uygulama üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler ve İçerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
4.3 Şirket, (i) Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü kişilerce yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Uygulama üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan doğacak zararlardan sorumlu değildir.
4.4 ŞİRKET, İŞTİRAKLERİ, YÖNETİCİLERİ, PAY SAHİPLERİ VE SAİR ÇALIŞANLAR UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, VERİ KAYBI, İKAME MAL VEYA SERVİS TEMİNİ, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN UYGULAMA’NIN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. ŞİRKET, İŞBU KOŞULLAR KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. ŞİRKET’İN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA KULLANICI’NIN SON 3 (ÜÇ) AY İÇİNDE KAZANDIĞI ÖDÜL TUTARI YA DA 100 (YÜZ) TÜRK LİRASI’NDAN DAHA YÜKSEK TUTARDA OLANI İLE SINIRLI OLACAKTIR.
4.5 Kullanıcı, Uygulama üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
4.6 Kullanıcı, Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişimin, Kullanıcı’nın cihazının ve ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Hizmetlerin herhangi bir sebeple (bilgisayar virüsü, yazılım hatası, yetkisiz müdahale, dolandırıcılık, teknik arızalar, Şirket'in görüşüne göre, hizmetlerin güvenlik ve dürüstlük kurallarını etkileyen davranışlar veya diğer her türlü nedenlerle) planlandığı şekilde yürütülememesi halinde Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sebep veya konuyla ilgili herhangi bir Kullanıcı’yı diskalifiye etme ve / veya hizmeti iptal etme, sonlandırma, uzatma, değiştirme veya askıya alma ve tüm uygun girişlerden kazananları seçme hakkını saklı tutar. Kullanıcı ayrıca, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Uygulama’ya erişimin engellenebileceğini kabul eder.

5. Yükümlülüklerin İhlali
Kullanıcı’nın işbu Koşullar ve eklerinde yer alan düzenlemelere uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da Uygulama’ya ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde yahut herhangi bir nedene dayanmaksızın Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.
6. Kişisel Verilerin Korunması
Şirket, işbu Uygulama kapsamında Kullanıcı’lara ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Kanun) kapsamında kişisel veri sayılan bilgileri veri sorumlusu sıfatıyla “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni”nde (kısaca “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

7. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Koşullar ve Uygulama’nın kullanımından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

8. Muhtelif Hükümler
8.1 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifşa etme veya ifşa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.
8.2 İşbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Koşullar’ın amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.
8.3 Kullanıcı, işbu Koşullar’ı, Koşullar’dan kaynaklı hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devredemez.
8.4 İşbu Koşullar, Kullanıcı, Uygulamalar’ın yayınlandığı muhtelif mecralar ve Şirket arasında temsilcilik, acente, distribütörlük ilişkisi gibi herhangi bir ilişki tesis etmez.


ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Çerez Politikası, Hadi Bilgi Yarışması mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) aracılığıyla, Noor Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ait ürün ve/veya hizmetleri kullanan tüm kişiler (“Kullanıcı”) için geçerlidir. İşbu Çerez Politikası, Şirket tarafından Kullanıcılarının gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek Mobil Uygulama’da çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı bilgi sunmak amacıyla hazırlamıştır. Mobil Uygulama’da bulunan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Mobil Uygulama’nın kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verdiğiniz kabul edilmektedir.
Çerezler tarayıcınız üzerinden çevrimiçi bir hizmete eriştiğiniz zaman elektronik cihazlarınıza gönderilen ve cihazınızın uygulamaya eriştiğini hatırlayan küçük tanımlama ve veri depolama dosyalarıdır. Çerezler, bu dosyaları tekrar kaynak web sitesine, uygulamaya veya çerezleri tanıyan bir başka web sitesine gönderebilir. Bu dosyalarda, Mobil Uygulama’nın bazı temel özelliklerinden faydalanmanızı, Mobil Uygulama’yı tekrar kullandığınızda verilerinizin hatırlanmasını ve Mobil Uygulama’nın daha etkin ve kolay kullanabilmenizi sağlamak için Mobil Uygulama gezintinize ait bilgiler saklanmaktadır.

Mobil Uygulama çerez kullanımının temel amaçları; Kullanıcılar tarafından Mobil Uygulama’ya geçmişte yapılan ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak, sizlere kullanıcı dostu bir deneyim sunmak, Mobil Uygulama’nın geliştirilmesini ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak, Şirket’in hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmesini sağlamak, Mobil Uygulama’nın kullanımını kolaylaştırmak ve Şirket’in hizmetlerini ve Mobil Uygulama’nın kullanımını Kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmektir.

Çerezler, Mobil Uygulama’ya erişim yaptığınız elektronik cihazda siteye erişmek için kullandığınız internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Mobil Uygulama’ya eriştiğiniz tarih ve saat, Mobil Uygulama’da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi dahil olmak üzere kullanım tercihlerinize ve Mobil Uygulama’da yaptığınız gezintiye ilişkin veriler toplamaktadır. Bu veriler burada belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtiçinde mukim iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

Kullanım amacına ve kullanıldığı süreye göre farklı türde çerezler bulunmaktadır. Şirketimiz, analiz çerezleri, oturum çerezleri, kalıcı çerezler, kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü tarafları türlerinde çerezleri kullanmaktadır.

Zorunlu çerezler ve Analiz/Performans çerezleri devre dışı bırakılamayacaktır ancak diğer türdeki çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır. Ancak, çerez kullanımını engellemeniz durumunda Şirket’in internet üzerinden sağladığı bazı hizmetleri alamayabilir ya da size özel fırsatları göremeyebilirsiniz.
Şirket, işbu Çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Kullanıcı için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Kullanıcı’nın Şirket’in hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.

Çerezler bilgisayar ve cihazlarda, kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.


Noor Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi