HADİ KULLANICI ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ İZNİ ONAYI

Noor Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından Aydınlatma Metni’ni uyarınca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Şirket, ortakları, iştirakleri ve/veya iş-ortakları tarafından sunulan ve/veya sunulacak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla dijital mecralar da dahil olmak üzere her türlü elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler gönderilmesine; bu amaçla kişisel verilerimin yurtiçinde ve yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcıları ile kişisel verilerimin paylaşılmasına onay veriyorum.

​ ​