Hadilive Kullanıcı Elektronik Ticari İletişim Onayı

Noor Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından Hadilive Aydınlatma Metni’ni uyarınca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Şirket, ortakları, iştirakleri ve/veya iş-ortakları tarafından sunulan ve/veya sunulacak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, analitik ve pazarlama amacıyla dijital mecralar da dahil olmak üzere her türlü elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletilerin gönderilmesine veya aracı hizmet sağlayıcı vasıtası ile göndertilmesine; bu amaçla kişisel verilerimin yurtiçinde ve yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcıları ile kişisel verilerimin paylaşılmasına onay veriyorum.

​ ​