HADİ KULLANICI AYDINLATMA METNİ

İşbu Kullanıcı Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Noor Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Hadi Crypto+” veya “Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Hadi Crypto+ Uygulaması (“Uygulama”) kullanıcısı olmak sureti ile talep etmiş olduğunuz hizmet kapsamında yapılacak kişisel verilerinize ilişkin işlemelere dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.hadilive.com adresinde yer alan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Kanun 5/2 çerçevesinde Şirket’in veri sorumlusu olarak sizinle akdedeceği Kullanım Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki gerekçesi ile, verdiğimiz Hizmetler tahtında Ödül’ün tarafınıza iletimi çerçevesinde hakkın tesis edilebilmesi adına, Şirketimiz hizmetlerine dair sizi bilgilendirebilmemiz, kişisel verilerinizi analitik çalışmalara konu edebilmemiz ve sizinle iletişime geçebilmemiz için açık rızanıza istinaden aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Hadi Crypto+ tarafından Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun madde 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, (i) ticari ilişkimizin ve aramızdaki sözleşmesinin kurulması ve ifası, (ii) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (iii)Şirketimiz hizmetlerine ilişkin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi ve Uygulaması üzerinden ödül kazanmanız halinde kazandığınız bakiyenin banka hesabınıza yatırılabilmesi, (iv) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (v) hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, (vi) kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, (vii) kullanıcı memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, (viii) Kullanıcının Uygulama aracılığı ile taleplerinin karşılanabilmesi ve Uygulama aracılığı ile kimlik doğrulama yapılabilmesi, (ix) hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, (x) kampanya süreçlerinin yürütülmesi, (xi) hizmetlerimizin tanıtımı için iletişimde bulunulması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve tüm elektronik ticari iletiler kapsamında (xii) soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, (xiii) Şirketimizin iş stratejilerinin planlanması, hizmetlerin geliştirilmesi için analitik çalışmaları yapılması, (xiv) kaynakların verimli kullanımı, hizmetlerimizin kalitesinin gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi ve artırılması, Hadi Crypto+ ve ortaklarımızın verilerinin entegre edilerek veri tekilleştirmesi yapılmak kaydı ile Kullanıcıya daha iyi bir deneyim yaşatılabilmesi (xv) Hadi Crypto+’ın ya da iştiraklerimizin, sizin veyahut üçüncü kişilerin haklarının, güvenliğinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olması durumunda savunma hakkımızın kullanılması, (xvi) Hadi Crypto+ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile (xvii) Hadi Crypto+ çalışanların ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi amaçlarıyla veya (xviii) resmi makamların taleplerine istinaden cevap verme yükümlülüğünün olması gerekçesi işlenecektir.

3. İşlenecek Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait isim, soy isim gibi kimlik numarası da dahil olmak üzere kimlik bilgileri, e-posta ve olarak telefon numarası gibi iletişim bilgileri, IP adresi ve/veya IDFA ile kullanılan internet servis ve erişilen tarih ve saat sağlayıcısının adı gibi konumlandırılan çerezler aracılığı ile toplanan risk yönetimi bilgileri, şifre-parola gibi işlem güvenliği bilgisi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı (trafik verisi) ve onayların yer aldığı hukuki İşlem ve uyum bilgisi ile ; profil resmi gibi görsel verileriniz, ödeme yöntemi gibi finansal verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Çerezlere dair detaylar için lütfen Çerez Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni’mizi ziyaret ediniz.

4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde aramızdaki sözleşmenin ifası ve Şirketimizin meşru menfaatleri gereği yurtiçinde bulunan, açık rızanıza istinaden yurtdışında bulunan (i) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilere, (ii) iş ortakları, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (iii) Hadi Crypto+ tarafından yürütülen Uygulama’daki bakiyenin nakit olarak çekimine ilişkin olarak Kullanıcı’nın ve Hadi Crypto+’ın bankasına, (vi) Hadi Crypto+’ın ticari ilişkileri kapsamında ve kurumsal iletişim süreçlerini yönetebilmeniz adına müşteri/tedarikçi, altyüklenici ve sair üçüncü kişilere, (vii) Kullanıcı’nın açık rızası olması halinde veri zenginleştirmesi ve/veya tekilleştirmesi gibi analitil çalışmalarının tüm Hadi Live ortakları ve iştirakleri bünyesinde gerçekleştirilebilmesi için başta Colendi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Teknolojileri Hizmetleri A.Ş. olmak üzere tüm iş ortakları ile, (viii)Şirketin anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtdışında bulunan analitik firmaları ve sosyal medya platformlarına, (ix) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da(x) talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına, Bakiye güncelleme ve kripto para platformlarından Kullanıcı adına gerçekleştirilecek alımlara dair Hizmete ilişkin herhangi bir kripto para platformu ile Kullanıcı’ya dair bir kişisel veri paylaşımı yapılmayacaktır.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK 11. maddesi uyarınca haklarınız aşağıda yer almaktadır:

İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi LEVENT MAH. ZAMBAKLI SOK. NO:8 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresi üzerinden Şirket’e kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya noter kanalı ile iletebilirsiniz.

​ ​